Zaštita privatnosti

Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne  Hrvatske (dalje u tekstu: “REGEA”)  je svjesna da je zaštita osobnih podataka i povjerljivost istih vrlo važna našim korisnicima. Stoga bismo Vam željeli prikazati koje podatke prikupljamo i kako njima upravljamo.

Informacije koje prikupljamo
Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju, poput Vašeg imena, e-maila ili poštanske adrese. REGEA ne prikuplja Vaše osobne podatke ako nam ih izričito ne ustupite prilikom prijave na našoj internetskoj stranici i pristanete na njihovu uporabu.

Poruke u elektroničkom obliku
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom ili to činite putem obrasca koji se nalazi na internetskim stranicama REGEA-e, a koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. Uslijed navedenog, Vaša elektronička poruka, odnosno obrazac, može biti proslijeđen na postupanje drugim radnicima REGEA-eili dobavljačima sve u svrhu udovoljenja Vašem zahtjevu.

Ograničenje odgovornosti
Iako poduzimamo sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Način upotrebe prikupljenih informacija
Informacije koje prikupljamo iz svih svojih usluga upotrebljavamo za pružanje, održavanje, zaštitu i poboljšanje tih istih usluga, za razvoj novih usluga i baze znanja te za zaštitu REGEA-e i svih korisnika.

Ako dajete izričiti pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu  dobivanja obavijesti i informacija, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni i kontinuirano korišteni u takve svrhe, sve putem e-maila ili pošte ili bilo kojeg drugog komunikacijskog kanala na koji ste pristali.

Informacije koje dijelite
Upamtite, kada javno dijelite informacije, tražilice ih mogu indeksirati, što uključuje i Google.

Povlačenje pristanka
Svoj pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka možete u cijelosti ili djelomično povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Vaši će podaci biti izbrisani po primitku zahtjeva za povlačenje putem e-maila:  info@regea.org

Pravo na informacije
Na Vaš ćemo Vas zahtjev pravovremeno obavijestiti o tome jesmo li i koje smo od Vaših osobnih podataka prikupili tijekom Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici. Molimo Vas da po mogućnosti usmjerite upite na gore navedenu adresu.

Sigurnost informacija
Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjene, krađe ili pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Nacionalno zakonodavstvo – Sve dokumente možete pogledati na internet stranicama Narodnih novina:

  • Ustav RH, članak 37. (Narodne novine 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 106/12 – pročišćeni tekst)
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03)
  • Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 118/06)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 41/08)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018)
  • Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (“Narodne novine” 105/04)
  • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (“Narodne novine” 139/04)

EU Regulative

Scroll to Top