Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Ovim se Zakonom uređuje okvir za promicanje korištenja obnovljive energije na održivi način, uređuju planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju te se utvrđuju stečena prava i obaveze zajednica obnovljive energije (ZOE).

Poveznica na Zakon NN 138/21: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_138_2272.html

Scroll to Top