Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije pravne su osobe koje djeluju na temelju ovog zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Poveznica na Zakon (NN 121/2014, 114/2022):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1683.html

Scroll to Top