ZAJEDNICE OBNOVLJIVE ENERGIJE (ZOE)

Zajednica obnovljive energije je pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: koja je, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, utemeljena na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju, neovisna i pod stvarnim nadzorom dioničara ili članova smještenih u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora kojih je ta pravna osoba vlasnik ili ih ona razvija, čiji su dioničari ili članovi fizičke osobe, mala i srednja poduzeća ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, te čija je prvotna svrha pružiti okolišnu, gospodarsku ili socijalnu korist zajednice za svoje dioničare ili članove ili za lokalna područja na kojima djeluje, a ne financijska dobit.

Zajednice obnovljive energije imaju pravo:

1. Proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, među ostalim putem ugovora o kupnji obnovljive energije

2. Dijeliti, unutar zajednice obnovljive energije, obnovljivu energiju koja je proizvedena u proizvodnim jedinicama u vlasništvu te zajednice obnovljive energije, a pritom zadržavajući prava i obveze kao korisnik mreže

3. Pristupiti svim prikladnim tržištima energije izravno ili putem agregacije na nediskriminirajući način.

Poveznica na hrvatsko zakonodavstvo.

Ključna pitanja za uspostavu ZOE

Što je cilj projekta? | Korist projekta

Zajednice obnovljive energije mogu proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, među ostalim putem ugovora o kupnji obnovljive energije. Također imaju pravo unutar zajednice obnovljive energije dijeliti energiju koja je proizvedena u jedinicama u njihovom vlasništvu.

Kako postići cilj? | Ključne aktivnosti

Članovi zajednice obnovljive energije zajedno ulažu u neki od sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te ju zatim proizvode, troše, skladište, dijele i prodaju u skladu s propisima i zakonima.

Što je potrebno za postizanje cilja? | Ključni resursi i kapaciteti

Za postizanje cilja potrebno je investirati u neki od sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, na primjer u sunčane elektrane na krovovima članova zajednice obnovljive energije. Za sunčanu elektranu potrebni su fotonaponski moduli, inverter, pametno brojilo, kablovi, dok je za prodaju i dijeljenje električne energije potrebno potpisati određene ugovore unutar zajednice. Valja naglasiti da je ovo samo jedan od primjera, postoje i druge opcije kao što su ulaganje u vjetroturbine, dizalice topline ili slične sustave obnovljivih izvora energije te ulaganje u mjere energetske učinkovitosti. Određena financijska sredstva treba uložiti i u obrazovanje članova i podizanje svijesti lokalnog stanovništva kako bi lakše prihvatili i razumjeli način na koji to doprinosi ne samo zajednici obnovljive energije nego i lokalnoj zajednici.

Kako se pruža usluga? | Prodaja i komunikacija

Usluga se pruža direktno kroz zajednicu obnovljive energije i kroz ugovore s opskrbljivačem energije koji će od ZOE kupovati viškove. Zajednica obnovljive energije također može pružati usluge savjetovanja i obrazovanja za članove i stanovništvo oko obnovljive energije, projekata vezanih uz OIE ili energetsku učinkovitost.

Tko bi trebao sudjelovati? | Suvlasnici/Članovi

Sudjelovati mogu fizičke osobe, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Koja je ciljna skupina? | Članovi

Ciljne skupine su fizičke osobe, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Koji su još dionici potrebni? | Partneri

Članovi, opskrbljivači energijom, agregatori, električari i instalateri, inženjeri, zaposlenici ZOE, banke.

Kolika je očekivana zarada? | Zarada

Očekivani troškovi su troškovi početne investicije i mjesečna ili godišnja članarina kojom bi se djelomično pokrile financijske potrebe za vođenje ZOE, održavanje sustava za proizvodnju iz OIE, najam prostora i plaće radnika.

Koji su očekivani troškovi? | Troškovi

Očekivani troškovi su troškovi početne investicije i mjesečna ili godišnja članarina kojom bi se djelomično pokrile financijske potrebe za vođenje ZOE, održavanje sustava za proizvodnju iz OIE, najam prostora i plaće radnika.

Izazovi i prednosti

Izazovi

 • Administrativni i pravni koraci potrebni za uspostavu zajednice
 • Početni investicijski trošak
 • Djelovanje zajednice samo na lokalnoj/regionalnoj razini
 • Vođenje brige o sustavima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, njihovim popravcima i održavanju
 • Osiguravanje specifičnih stručnih i tehničkih znanja
 • Kontrola i rad u skladu sa svim sklopljenim ugovorima (otkup i prodaja energije i slično)

Prednosti

 • Mogućnost dijeljenja viškova energije među članovima zajednice
 • Mogućnost skladištenja viškova proizvedene energije
 • Zadržavanje svih prava krajnjeg kupca kod kupovanja energije iz mreže
 • Stjecanje novih znanja i iskustava radom i sudjelovanjem u ZOE
 • Rast vrijednosti nekretnina na kojima je implementiran sustav obnovljivih izvora energije
 • Briga oko okoliša i doprinos u smanjenju emisije stakleničkih plinova
 • Manji izdatci na račune za energiju
 • Financijska korist od prodaje viškova energije u mrežu
 • Samostalno vođenje sustava obnovljive energije (unutar ZOE) čime se smanjuje ovisnost o mreži
 • Sigurnost opskrbe energijom u svakom trenutku

Primjeri dobre prakse

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz…

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz…

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju…

Scroll to Top