Ugovor o kupnji električne energije – Power Purchase Agreement (PPA)

Ugovori o kupnji električne energije su ugovori o opskrbi električnom energijom koji određuju isporuku električne energije kupcu po fiksnoj cijeni kroz dulji period. U ovom slučaju ugovor o kupnji električne energije također može uključivati i prijenos energije koju je proizvela energetska zajednica građana, zajednica obnovljive energije ili energetska zadruga trgovcu električnom energijom s kojim je sklopljen ugovor te se tako osigurava siguran izvor prihoda za energetske zajednice. Struktura i sadržaj samog ugovora je složena, a ugovorni detalji mogu uvelike varirati. Na primjer potrošnja se može odvijati u neposrednoj blizini proizvodnje, tako da je isporuka moguća kroz lokalnu mikromrežu, a ako takva mogućnost ne postoji električna energija može se isporučivati putem javne mreže, u kojem slučaju se primjenjuju mrežne naknade i porezi. Dugoročno financiranje električne energije stvara sigurnost planiranja za obje strane.

Scroll to Top