Priručnik daljinskog grijanja i hlađenja

Priručnik o malim modularnim obnovljivim mrežama daljinskog grijanja i hlađenja. Priručnik daje pregled tehničkih i netehničkih aspekata (planiranje). Opisane su glavne karakteristike različitih izvora topline (solarna energija, biomasa, geotermalni izvori) i otpadne topline te su prikazane mogućnosti njihove kombinacije u malim modularnim sustavima daljinskog grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije. Uključeni su sezonski i dnevni sustavi skladištenja, kao i korištenje dizalica topline. Prikazani su specifični aspekti grijanja i hlađenja u malim mrežama.

Primjenjivost: Zajedničke akcije općenito
Vrsta alata: Smjernice
Regionalna primjenjivost: Bez regionalnih ograničenja – hrvatski jezik
Kompleksnost: Za osobe zainteresirane za postavljanje malih sustava daljinskog grijanja
Faza projekta: Izvješće se može koristiti za fazu planiranja ili proširenja sustava
Potrebni podaci za korištenje: Alat ne zahtijeva unos podataka i može se koristiti izravno

Besplatno i bez potrebe za registracijom!

Scroll to Top