Smjernice za karakterizaciju, segmentaciju i grupnu dinamiku zajedničkih energetskih djelovanja

Izvješće ima za cilj poticanje razumijevanja zajedničkih energetskih akcija i pregled dokaza o tome kako ih promovirati. Trebalo bi pomoći u dobivanju konkretnih definicija za zajedničke energetske akcije i temelji se na opsežnom pregledu znanstvene literature, publikacijama iz prethodnih projekata, originalnim intervjuima sa suradnicima i zakonodavnom okviru za energetske zajednice, uključujući empirijska i konceptualna razmatranja.

Primjenjivost: Energetske zajednice / zajedničke akcije općenito
Vrsta alata: Smjernice
Regionalna primjenjivost: Bez regionalnih ograničenja – engleski jezik
Kompleksnost: Izvještaj za stručnjake koji se žele detaljnije baviti temom
Faza projekta: Izvješće se može koristiti za fazu planiranja
Potrebni podaci za korištenje: Alat ne zahtijeva unos podataka i može se koristiti izravno

Besplatno i bez potrebe za registracijom!

Scroll to Top