Udruge, nevladine organizacije i lokalne akcijske grupe

Karakteristike: Dobro su povezani sa građanima; raspolažu neiskorištenim resursima
Uloga: Aktivni kupci, potrošači
Lokacija Urbana i ruralna područja

Udruge i nevladine organizacije imaju jako veliki utjecaj na građane i mogu se obraćati velikim skupinama ljudi na pravi način. Energetski projekti i zajednice mogu vrlo lako poboljšati sliku svake udruge te privući nove članove, što je dodatna motivacija i spremnost udruga i nevladinih organizacija da pozitivno utječu na svoje lokalno okruženje. Udruge i slične organizacije imaju prilično heterogenu strukturu članstva, a neki od njih imaju i specifično stručno znanje o održivoj energiji.

Scroll to Top