Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Opći uvjeti korištenja mreže i opskrbu električnom energijom su jedan od temeljnih podzakonskih akata koji reguliraju sektor električne energije u Republici Hrvatskoj – primarno razrađujući odnose između korisnika elektroenergetske mreže i pružatelja mrežnih usluga (distribucija i prijenos) odnosno opskrbljivača električnom energijom.

Poveznica na Pravilnik (NN 100/2022): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_100_1473.html

Scroll to Top