Paket čista energija za sve Europljane

Paket čista energija za sve Europljane usvojen je 2019. godine te ima za cilj pomoći u dekarbonizaciji energetskog sustava Europske unije u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana. Paket čiste energije uključuje širok spektar mjera osmišljenih kako bi se EU usmjerila na put ka ugljičnoj neutralnosti uz osnaživanje krajnjih korisnika tj. građana. Konkretno, Paket čista energija prvenstveno promiče energetsku učinkovitost, postavlja cilj udjela energije iz obnovljivih izvora potrošene u EU od najmanje 32% do 2030., daje smjernice državama članicama EU o ispunjavanju Pariškog sporazuma, proširuje prava potrošača kako bi se olakšala samoproizvodnja i samopotrošnja iz obnovljivih izvora energije i promiče se prekogranična suradnja radi povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti tržišta električne energije (Europska komisija, 2019.). U kontekstu širenja prava potrošača, Paket čiste energije, s preinakom Direktive o obnovljivoj energiji iz 2018. i Direktive o unutarnjem tržištu električne energije iz 2019., uveo je dva nova instrumenta s ciljem osnaživanja građana i postizanja sljedećih ciljeva:

  • Povećati uključenosti građana i osnaživanje potrošača, mobiliziranje privatnog kapitala i proširenje prava kupaca
  • Uvesti fleksibilnost u mrežu i povećati sigurnost opskrbe
  • Povećati lokalno prihvaćanje projekata obnovljive energije
  • Omogućiti ekološke, ekonomske i društvene dobrobiti za članove energetskih zajednica i lokalnu zajednicu.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en

Scroll to Top