Modernizacijski fond jedan je od ključnih instrumenata financiranja koji pridonose ciljevima Europskog zelenog plana. Cilj ovog fonda je pružiti financijsku potporu deset najslabije razvijenih država članica EU u njihovom napretku prema modernizaciji energetskih sustava i poboljšanju energetske učinkovitosti. Među sferama projektnih ulaganja su proizvodnja i korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetska učinkovitost, skladištenje energije i modernizacija energetskih mreža uključujući sustave grijanja, cjevovode i električne mreže.

Kroz ovaj fond država kojoj je namijenjen može omogućiti sebi i svojim građanima financijska sredstava i druge vrste potpora za razvoj i modernizaciju prema obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i što bržoj zelenoj energetskoj tranziciji. U Hrvatskoj se to provodi kroz npr. Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

Više informacija na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/modernizacijski-fond/9095

Scroll to Top