ENERGETSKE ZAJEDNICE GRAĐANA (EZG)

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz paket direktiva Čista energija za sve Europljane 2019. godine. Upravo energetske zajednice smatraju se jednim od ključnih elemenata za ostvarivanje ciljeva energetske tranzicije EU do 2050. godine. Bitno je napomenuti da građanska energija ne znači samo pristup građana kao fizičkih osoba tržištima energije, već ona predstavlja širi pojam odmicanja od tradicionalnih modela energetskih sustava i uključivanje širokog spektra dionika – malih, mikro i srednjih poduzeća, jedinica lokalne i regionalne samouprave, a potom i građana kao fizičkih osoba.  

Energetske zajednice građana su definirane kroz Direktivu o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije ((EU) 2019/944)) kao pravni subjekt čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima ili vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti, i koji može sudjelovati u proizvodnji, među ostalim iz obnovljivih izvora, distribuciji, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju energije, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružati druge usluge svojim članovima ili vlasnicima udjela. Istom Direktivom utvrđeno je da se EZG temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe, lokalna tijela, uključujući općine ili mala poduzeća. 

Energetska zajednica građana je pravna osoba koja je osnovana na području Republike Hrvatske, čiji se vlasnici udjela ili članovi dobrovoljno udružuju kako bi ostvarili prednosti razmjene energije proizvedene i potrošene na određenom prostornom obuhvatu lokalne zajednice, a koja djeluje na temelju Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021) te svoju energetsku djelatnost obavlja na temelju dozvole izdane u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije.  

Poveznica na hrvatsko zakonodavstvo.

Ključna pitanja za uspostavu EZG

Što je cilj projekta? | Korist projekta

Energetske zajednice građana mogu sudjelovati u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju energije, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružati druge energetske usluge svojim članovima ili vlasnicima udjela.

Kako postići cilj? | Ključne aktivnosti

Članovi energetske zajednice građana zajedno ulažu u neki od sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te ju zatim proizvode, troše, skladište, dijele, prodaju u skladu s propisima i zakonima.

Što je potrebno za postizanje cilja? | Ključni resursi i kapaciteti

Za postizanje cilja potrebno je investirati u neki od sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, na primjer u sunčane elektrane na krovovima članova energetske zajednice građana. Za sunčanu elektranu potrebni su fotonaponski moduli, inverter, pametno brojilo, kablovi, dok je za prodaju i dijeljenje električne energije potrebno potpisati određene ugovore unutar zajednice. Valja naglasiti da je ovo samo jedan od primjera, postoje i druge opcije kao što su ulaganje u vjetroturbine, dizalice topline ili slične sustave obnovljivih izvora energije te ulaganje u mjere energetske učinkovitosti. Određena financijska sredstva potrebno je uložiti i u obrazovanje članova i podizanje svijesti lokalnog stanovništva kako bi lakše prihvatili i razumjeli način na koji to doprinosi ne samo energetskoj zajednici građana, nego i lokalnoj zajednici.

Kako se pruža usluga? | Prodaja i komunikacija

Usluga se pruža direktno kroz energetsku zajednicu građana i kroz ugovore s opskrbljivačem energije koji će od EZG kupovati viškove. Energetska zajednica građana također može pružati usluge savjetovanja i obrazovanja za članove i stanovništvo oko obnovljive energije, projekata vezanih uz OIE ili energetsku učinkovitost.

Tko bi trebao sudjelovati? | Suvlasnici/Članovi

Sudjelovati mogu fizičke osobe, lokalna samouprava i mala poduzeća.

Koja je ciljna skupina? | Članovi

Ciljne skupine su fizičke osobe, lokalna samouprava i mala poduzeća.

Koji su još dionici potrebni? | Partneri

Članovi, opskrbljivači energijom, agregatori, električari i instalateri, inženjeri, zaposlenici EZG, banke.

Kolika je očekivana zarada? | Zarada

Očekivana zarada ovisi o prodanim viškovima energije u mrežu i na koji način će se ona dijeliti među članovima. Postoji opcija da se sva zarada unutar EZG vraća nazad zajednici radi održavanja postrojenja i plaćanja ostalih naknada i poslova vezanih uz samu zajednicu. Pojedini članovi ovdje imaju financijsku korist u smislu ušteda zbog korištenja vlastite proizvedene energije i njenog dijeljenja. Valja naglasiti da ulazak u EZG ne bi trebao biti motiviran direktnom financijskom koristi već uštedama, smanjenjem zagađenja i brigom za okoliš.

Koji su očekivani troškovi? | Troškovi

Očekivani troškovi su troškovi početne investicije i mjesečna ili godišnja članarina kojom bi se djelomično pokrile financijske potrebe za vođenje EZG, održavanje sustava za proizvodnju iz OIE, najam prostora i plaće radnika.

Izazovi i prednosti

Izazovi

 • Administrativni i pravni koraci koje je potrebno obaviti kako bi uspostavili EZG; potrebno je dobiti i dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti
 • Početni investicijski trošak
 • Potrebno da su mjerna mjesta svih članova spojena na istu transformatorsku stanicu
 • Vođenje brige o sustavima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, njihovim popravcima i održavanju
 • Osiguravanje specifičnih stručnih i tehničkih znanja
 • Kontrola i rad u skladu sa svim sklopljenim ugovorima (otkup i prodaja energije i slično)

Prednosti

 • Mogućnost dijeljenja viškova energije među članovima zajednice
 • Mogućnost skladištenja viškova proizvedene energije
 • Zadržavanje svih prava krajnjeg kupca kod kupovanja energije iz mreže
 • Stjecanje novih znanja i iskustava radom i sudjelovanjem u EZG
 • Rast vrijednosti nekretnina na kojima je implementiran sustav obnovljivih izvora energije
 • Briga oko okoliša i doprinos u smanjenju emisije stakleničkih plinova
 • Manji izdatci na račune za energiju
 • Financijska korist od prodaje viškova energije u mrežu
 • Samostalno vođenje sustava obnovljive energije (unutar EZG) čime se smanjuje ovisnost o mreži
 • Sigurnost opskrbe energijom u svakom trenutku

Primjeri dobre prakse

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz…

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz…

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju…

Scroll to Top