ENERGETSKE ZADRUGE (EZ)

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta. Energetske zadruge organizirane su tako da se za sva pitanja upravljanja zadrugom vrši demokratski način odlučivanja. Cilj energetskih zadruga je poticati i širiti projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u vlasništvu lokalnih zajednica.

Energetske zadruge u Hrvatskoj trenutno posluju na temelju tri modela:
– Investicijske energetske zadruge
– Investicijsko-partnerske energetske zadruge
– Potrošačke energetske zadruge

Izvor: Priručnik za osnivanje energetskih zadruga u Hrvatskoj

Treba naglasiti da energetske zadruge već dugo vremena djeluju na području RH, ali da su energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije sada definirane i priznate zakonom te se od njih očekuje da će uz postojeće energetske zadruge i okupljanje sve većeg broja članova i investitora pomoći energetskoj tranziciji u Hrvatskoj.

Poveznica na hrvatsko zakonodavstvo.

Ključna pitanja za osnivanje energetske zadruge

Što je cilj projekta? | Korist projekta

Energetska zadruga razvija projekte obnovljivih izvora energije, koji su u vlasništvu zajednice koja živi na području gdje se projekt ostvaruje. Zadruga sudjeluje i u obrazovanju lokalne zajednice u smjeru obnovljivih izvora, energetskoj učinkovitosti te savjetovanju članova o njihovim samostalnim projektima obnovljive energije.

Kako postići cilj? | Ključne aktivnosti

Članovi energetske zadruge zajedničkim ulaganjem u projekte obnovljive energije i energetske učinkovitosti smanjuju rizik investicije i dijele dobit od projekta te stječu nova znanja koja dijele s lokalnom zajednicom i pomažu im u njihovim projektima obnovljive energije.

Što je potrebno za postizanje cilja? | Ključni resursi i kapaciteti

Za postizanje cilja potrebno je investirati u neki od sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, na primjer u sunčane elektrane na krovovima članova zajednice obnovljive energije. Za sunčanu elektranu potrebni su fotonaponski moduli, inverter, pametno brojilo, kablovi, dok je za prodaju i dijeljenje električne energije potrebno potpisati određene ugovore unutar zajednice. Valja naglasiti da je ovo samo jedan od primjera, postoje i druge opcije kao što su ulaganje u vjetroturbine, dizalice topline ili slične sustave obnovljivih izvora energije te ulaganje u mjere energetske učinkovitosti. Određena financijska sredstva treba uložiti i u obrazovanje članova i lokalnog stanovništva kako bi lakše prihvatili i razumjeli način na koji to doprinosi ne samo energetskoj zadruzi nego i lokalnoj zajednici.

Kako se pruža usluga? | Prodaja i komunikacija

Usluga se pruža direktno kroz energetsku zadrugu i kroz ugovore s opskrbljivačem energije koji će od EZ kupovati viškove. Energetska zadruga također može pružati usluge savjetovanja i obrazovanja za članove i stanovništvo oko obnovljive energije, projekata vezanih uz OIE ili energetsku učinkovitost.

Tko bi trebao sudjelovati? | Suvlasnici/Članovi

Sudjelovati mogu fizičke osobe, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Koja je ciljna skupina? | Članovi

Ciljne skupine su fizičke osobe, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Koji su još dionici potrebni? | Partneri

Članovi, opskrbljivači energijom, agregatori, električari i instalateri, inženjeri, zaposlenici EZ, banke.

Kolika je očekivana zarada? | Zarada

Očekivana zarada ovisi o prodanim viškovima energije u mrežu i na koji način će se ona dijeliti među članovima. Postoji opcija da se sva zarada unutar EZ vraća nazad zajednici radi održavanja postrojenja i plaćanja ostalih naknada i poslova vezanih uz samu zajednicu. Pojedini članovi ovdje imaju financijsku korist u smislu ušteda zbog korištenja vlastite proizvedene energije i njenog dijeljenja. Valja naglasiti da ulazak u EZ ne bi trebao biti motiviran direktnom financijskom koristi već uštedama, smanjenjem zagađenja i brigom za okoliš.

Koji su očekivani troškovi? | Troškovi

Očekivani troškovi su troškovi početne investicije i mjesečna ili godišnja članarina kojom bi se djelomično pokrile financijske potrebe za vođenje EZ, održavanje sustava za proizvodnju iz OIE, najam prostora i plaće radnika.

Izazovi i prednosti

Izazovi

 • Administrativni i pravni koraci koje je potrebno obaviti kako bi uspostavili
 • Početni investicijski trošak
 • Djelovanje zadruge samo na lokalnoj razini
 • Vođenje brige o sustavima za proizvodnju električne i toplinske energije, njihovim popravcima i održavanju
 • Vođenje brige o sustavima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, njihovim popravcima i održavanju
 • Osiguravanje specifičnih stručnih i tehničkih znanja
 • Kontrola i rad u skladu sa svim sklopljenim ugovorima (otkup i prodaja energije i slično)

Prednosti

 • Mogućnost dijeljenja viškova energije među članovima zajednice
 • Mogućnost skladištenja viškova proizvedene energije
 • Zadržavanje svih prava krajnjeg kupca kod kupovanja energije iz mreže
 • Stjecanje novih znanja i iskustava radom i sudjelovanjem u EZ
 • Rast vrijednosti nekretnina na kojima je implementiran sustav obnovljivih izvora energije
 • Briga oko okoliša i doprinos u smanjenju emisije stakleničkih plinova
 • Manji izdatci na račune za energiju
 • Financijska korist od prodaje viškova energije u mrežu
 • Samostalno vođenje sustava obnovljive energije (unutar EZ) čime se smanjuje ovisnost o mreži
 • Sigurnost opskrbe energijom u svakom trenutku
 • Pojedini član energetske zadruge ne mora biti aktivno uključen u njen rad jer određeni modeli energetskih zadruga to ne zahtijevaju od svojih članova

Primjeri dobre prakse

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz…

Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz…

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju…

Scroll to Top