Direktiva o unutarnjem tržištu električne energije

Direktiva o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (EU) 2019/944 stupila je na snagu u lipnju 2019. i uvela regulaciju o energetskim zajednicama građana (EZG) i dijeljenju energije na tržištu električne energije.

Direktive su zakonodavni akti koje postavljaju ciljeve koje sve zemlje EU moraju postići. Međutim, na pojedinim je zemljama da osmisle vlastite zakone o tome kako će postići zadane ciljeve. Sve države članice imale su rok do 31. prosinca 2020. da uvedu pravila iz Direktive o unutarnjem tržištu električne energije u svoje nacionalno zakonodavstvo, uključujući regulaciju energetskih zajednica građana, aktivnih kupaca i agregacije.

Direktiva je dostupna na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=SV

Scroll to Top