Direktiva o obnovljivoj energiji

Revidirana Direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (2018/2001/EU) sadrži definicije zajednica obnovljive energije (ZOE) i potrošača vlastite obnovljive energije koji djeluju samostalno ili zajednički, a na snagu je stupila 2018. godine.

Direktive su zakonodavni akti koje postavljaju ciljeve koje sve zemlje EU moraju postići. Međutim, na pojedinim je zemljama da osmisle vlastite zakone o tome kako će postići zadane ciljeve. Sve države članice imale su rok do 30. lipnja 2021. da uvedu pravila iz Direktive o obnovljivim izvorima energije u svoje nacionalno zakonodavstvo, uključujući regulaciju zajednica obnovljive energije i potrošača vlastite obnovljive energije. Direktiva također navodi da će države članice uspostaviti okvir koji omogućuje promicanje i olakšavanje vlastite potrošnje obnovljive energije te promicanje i olakšavanje razvoja zajednica obnovljive energije.

Direktiva je dostupna na sljedećoj poveznici:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32018L2001

 

Scroll to Top