Definirajte svoj projekti

Za provedbu uspješnog projekta potrebno ga je na vrijeme precizno i jasno definirati. Predložak za izradu poslovnog plana može vam pomoći da definirate svoj projekt građanske energije, a sastoji se od osam ključnih pitanja koja su međusobno povezana.

Opišite i odredite cilj i prednosti vašeg projekta građanske energije. Što bi trebalo ponuditi članovima, klijentima, lokalnoj zajednici ili društvu u cjelini? Koje usluge nuditi i kome?

Ako trebate inspiraciju, pogledajte primjere iz prakse postojećih projekata građanske energije, a ako već znate što želite učiniti i tražite detaljne informacije, pogledajte odjeljak modeli građanske energije.

Nakon definiranja cilja, potrebno je specificirati kako i s kojim aktivnostima možete postići taj cilj. Ove aktivnosti mogu uključivati: suradnju s pružateljima usluga i prodavačima opreme, nabavu potrebne tehničke opreme za projekte, marketing i promoviranje, implementaciju tehnologija obnovljive energije, komunikaciju s istomišljenicima i drugim energetskim zajednicama, organizaciju događaja edukativnog karaktera, proučavanje zakonodavstva i mogućih načina financiranja.

Opišite najvažnije aktivnosti i sljedeće korake koji su potrebni za provedbu projekta.

Kako biste uspješno postigli cilj projekta, trebali biste definirati što vam je potrebno. To može uključivati, na primjer, financijska sredstva, nekretnine, zemljište ili druge vrste posjeda,  potrebna znanja i tehničke vještine te sposobnost upravljanja.

Navedite i opišite važne resurse ili potrebne kapacitete za vaš projekt. Ako trebate pomoć pogledajte moguće modele građanske energije

Obratite se potencijalnim članovima/korisnicima kako biste im prenijeli informacije o tome što vaš projekt nudi. Provjerite profile ciljnih skupina i skupine članova kako biste vidjeli kako s njima stupiti u kontakt. Odjeljak komunikacijske aktivnosti može vam pomoći u uporabi komunikacijskih vještina za privlačenje novih članova u vaš projekt.

U vašoj energetskoj zajednici mogu postojati različite skupine članova. Članovi vaše zajednice ne moraju nužno biti i vlasnici udjela, ali treba razmotriti i tu opciju zbog financiranja projekta. Postoje različite skupine ili pojedinci koji mogu postati vlasnici udjela u vašem projektu. Definirajte tko bi mogao postati vlasnik udjela u projektu:

 • Članovi energetske zajednice
 • Poduzetnici
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Udruge i druge organizacije
 • Korisnici projekta
 • Partneri projekta

Definirajte treba li vaš projekt biti lokalnog, regionalnog, nacionalnog ili međunarodnog karaktera.

Ovisno o projektu i pravnom obliku samog udruženja, uz vlasnike projekta ćete možda uključiti i druge ciljne skupine, kao npr. potrošače.

Opišite kojim se ciljnim skupinama želite obratiti osim vlasnicima udjela i članovima.

Za uspješnu provedbu ključnih aktivnosti projekta često su osim vlasnika udjela i/ili članova potrebni i vanjski partneri kao što su:

 • Dobavljači
 • Stručnjaci (start-up savjetnici, pravni savjetnici, tehnički savjetnici)
 • Predstavnici vlasti (gradonačelnici, načelnici, vijećnici)
 • Partneri u financiranju (sponzori, banke)
 • Ostali partneri (obrtnici, iznajmljivači)

Odredite koji su partneri važni za vaš projekt.

Financiranje je uvijek važan dio svakog projekta. Jasno razradite potrebna ulaganja i očekivane periode povrata investicije te ostale financijske aspekte projekta:

 • Koji su glavni troškovi za provedbu ključnih aktivnosti te ukupan iznos investicije projekta? Postoje li troškovi održavanja projekta i koliki su? Jesu li vlasnici udjela, potrošači i/ili drugi partneri spremni platiti taj iznos za usluge/proizvode projekta?
 • Koji je osobni napor potreban za razvoj i vođenje projekta (npr. volontersko vrijeme)?
 • Koji je vremenski period potreban za povrat ulaganja? Koji vam je model naplate potreban (fiksna/promjenjiva cijena, mjesečna/godišnja naplata, kupnja udjela u projektu prilikom učlanjenja…)?
Scroll to Top