Članarina

Svaki od članova na mjesečnoj ili godišnjoj razini uplaćuje članarinu za sudjelovanje u projektu građanske energije čime ostvaruje određene pogodnosti. Također postoji opcija početne investicije pojedinog člana koji se tako učlanjuje i postaje vlasnik udjela unutar projekta građanske energije. Može se uspostaviti i model u kojem se kombiniraju prve dvije opcije tj. da se u projekt ulazi kupnjom određenog dijela udjela, a zatim se mjesečno plaća članarina kojom bi se djelomično pokrile financijske potrebe za funkcioniranje projekta građanske energije unutar kojeg spadaju npr. održavanje i popravci sustava za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, najam prostora, plaće radnika i slično.

Scroll to Top