Vrste poticaja i potpora

Vrste poticaja i potpora Poticaje i potpore na nacionalnom planu najčešće organizira Vlada RH preko svojih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Većina ovakvih vrsta poticaja su omogućena financijskim sredstvima iz fondova Europske unije, a objavljuje ih i provodi Republika Hrvatska. Neki od programa poticaja i potpora dostupnih u Hrvatskoj: Poticaji za […]

Vrste poticaja i potpora Read More »