Modeli građanske energije

ENERGETSKE ZADRUGE (EZ)

Naslovna Modeli građanske energije Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta. Energetske zadruge organizirane su tako da se za sva pitanja upravljanja zadrugom vrši demokratski način odlučivanja. Cilj energetskih […]

ENERGETSKE ZADRUGE (EZ) Read More »

ZAJEDNICE OBNOVLJIVE ENERGIJE (ZOE)

Naslovna Modeli građanske energije Zajednica obnovljive energije je pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: koja je, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, utemeljena na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju, neovisna i pod stvarnim nadzorom dioničara ili članova smještenih u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora kojih je ta pravna osoba vlasnik ili ih ona razvija, čiji

ZAJEDNICE OBNOVLJIVE ENERGIJE (ZOE) Read More »

ENERGETSKE ZAJEDNICE GRAĐANA (EZG)

Naslovna Modeli građanske energije Energetske zajednice građana (EZG) relativno su nov koncept građanske energije koji je dobio svoje formalno priznanje kroz paket direktiva Čista energija za sve Europljane 2019. godine. Upravo energetske zajednice smatraju se jednim od ključnih elemenata za ostvarivanje ciljeva energetske tranzicije EU do 2050. godine. Bitno je napomenuti da građanska energija ne

ENERGETSKE ZAJEDNICE GRAĐANA (EZG) Read More »

Scroll to Top