Hrvatsko zakonodavstvo

Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Opći uvjeti korištenja mreže i opskrbu električnom energijom su jedan od temeljnih podzakonskih akata koji reguliraju sektor električne energije u Republici Hrvatskoj – primarno razrađujući odnose između korisnika elektroenergetske mreže i pružatelja mrežnih usluga (distribucija i prijenos) odnosno opskrbljivača električnom energijom. Poveznica na Pravilnik (NN 100/2022): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_100_1473.html

Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom Read More »

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije pravne su osobe koje djeluju na temelju ovog zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija. Poveznica na Zakon (NN 121/2014, 114/2022): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1683.html

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Read More »

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, oblik, sadržaj i način vođenja registra izdanih i oduzetih dozvola. Razdoblje za koje se izdaje dozvola te postupak izdavanja, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Budući da je

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti Read More »

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Ovim se Zakonom uređuje okvir za promicanje korištenja obnovljive energije na održivi način, uređuju planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju te se utvrđuju stečena prava i obaveze zajednica obnovljive energije (ZOE). Poveznica na Zakon NN 138/21: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_138_2272.html

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Read More »

Scroll to Top