Finaciranje

Kredit u banci

Pravna osoba (energetska zajednica građana, zajednica obnovljive energije, energetska zadruga) uzima namjenski kredit od banke te ga vraća u kontinuiranom i ranije definiranom razdoblju s kamatama ili po dospijeću tijekom definiranog roka. Ovaj oblik financiranja je najbrži, ali iziskuje da trošak cijele investicije snose članovi i investitori.

Kredit u banci Read More »

Poticaji

Svaka država članica prema naputku Europske unije može razviti svoje sustave poticaja i potpora projekata obnovljivih izvora i projekata građanske energije. Također postoje i mogućnosti olakšica kojim država može pomoći investitorima u smanjenju početnog troška i tako im olakšati cijeli proces pokretanja projekata s obnovljivim izvorima energije kao što je ukidanje specifičnih poreza, naknada i

Poticaji Read More »

Ugovor o kupnji električne energije – Power Purchase Agreement (PPA)

Ugovori o kupnji električne energije su ugovori o opskrbi električnom energijom koji određuju isporuku električne energije kupcu po fiksnoj cijeni kroz dulji period. U ovom slučaju ugovor o kupnji električne energije također može uključivati i prijenos energije koju je proizvela energetska zajednica građana, zajednica obnovljive energije ili energetska zadruga trgovcu električnom energijom s kojim je

Ugovor o kupnji električne energije – Power Purchase Agreement (PPA) Read More »

Članarina

Svaki od članova na mjesečnoj ili godišnjoj razini uplaćuje članarinu za sudjelovanje u projektu građanske energije čime ostvaruje određene pogodnosti. Također postoji opcija početne investicije pojedinog člana koji se tako učlanjuje i postaje vlasnik udjela unutar projekta građanske energije. Može se uspostaviti i model u kojem se kombiniraju prve dvije opcije tj. da se u

Članarina Read More »

Europski fondovi

Europska unija osigurava nekoliko shema financiranja i dodjele bespovratnih sredstava diljem Europe. Neki od njih su prikladni za veće investicije, a neki za manje. Postupci dobivanja financijskih sredstava iz fondova Europske unije najčešće se provode preko nacionalnih institucija pojedinih država članica.

Europski fondovi Read More »

Donacije

Donacija ili darovanje je davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade. Energetske zajednice su u svojoj naravi pravne osobe koje traže poslovni model koji omogućuje povrat ulaganja kako bi pokrile svoje troškove i reinvestirali potencijalne profite u nove projekte. Za financiranje aktivnosti energetskih zajednica prikupljanje donacija može također biti jedna

Donacije Read More »

Scroll to Top