Projekt DISCOVER

Projekt DISCOVER posvećen je stvaranju sveobuhvatnog priručnika i infrastrukture za potporu energetskim zajednicama (EZ) pri čemu se oslanja na stručnost svojih partnera koji su aktivno uključeni u promicanje energetskih zajednica u različitim regijama. Prepoznajući uobičajene prepreke s kojima se susreću takvi projekti u rasponu od pravne složenosti do financijskih i organizacijskih izazova, DISCOVER se usklađuje s paketom Čista energija za sve Europljane kako bi se riješili ti problemi. Energetske zajednice sve su važnije u Europi, smatraju se ključnim platformama za ekološke, društvene i gospodarske promjene u EU, uključivo sa rješavanjem izazova energetskog siromaštva.

Poticanjem EZ, DISCOVER će osnažiti građane i druge dionike i mobilizirati značajna ulaganja u proizvodnju obnovljive energije diljem Europe.

DISCOVER je inovativni projekt unutar programa LIFE koji će stvarno utjecati na prijelaz na društvo koje pokreće obnovljiva energija te ubrzati energetsku tranziciju i omogućiti održivu energetsku budućnost.

Osnovni podaci

Naziv projekta: LIFE DISCOVER – Developing Integrated Services for COmmunity Energy to accelerate Valid Energy TRansition
Izvor financiranja: LIFE-2022-CET-ENERCOM
Lokacija pilota : Rim, Italija; Teramo, Italija; Linz, Austrija; Pariz, Francuska; Rijeka, Hrvatska; Sofija, Bugarska
Korištene tehnologije za proizvodnju energije: Poticanje građana za proizvodnju energije iz sunčanih elektrana u vlasništvu samih građana ili zajednice
Pravni model: Energetska zajednica građana
Područje djelovanja: Međunarodno
Aktivnosti i ciljevi projekta: Tehnička i ekonomska analiza izvedivosti, identifikacija održivog modela za sudjelovanje građana
Internetska stranica: https://energetske-zajednice.hr/projekt-discover/

MISIJA
“Paket čiste energije za sve Europljane” naglašava središnju ulogu energetskih zajednica u Europi. Projekt DISCOVER bavi se uobičajenim iskušenjima s kojima se suočavaju razni dionici kod uspostave energetskih zajednica građana. Ti izazovi uključuju nedostatak znanja i kreću se od pravnih i administrativnih složenosti do financijskih i organizacijskih problema.

CILJEVI
Projekti Energetskih zajednica često zastaju u ranoj fazi. Tipične prepreke uključuju nedostatak znanja, umreženosti ili pristupa financijskim uslugama.

DISCOVER ima za cilj olakšati pokretanje novih EZ nudeći usluge podrške inicijatorima EZ uključujući:

 • Pružanje smjernica i smanjenje prepreka.
 • Pojednostavljenje procesa donošenja odluka.
 • Međusobno povezivanje dionika.

DISCOVER će rezultirati značajnim ulaganjem u proizvodnju obnovljive energije i poboljšanim znanjem dionika.

AKTIVNOSTI
Projekt DISCOVER spaja više usluga podrške u holistički vodič za uspostavu Energetskih Zajednica. Regionalni partneri omogućiti će provedbu podrške i uspostavu lokalnih centara za informiranje i potporu.

Konzorcij DISCOVER pokriva pet pilot regija diljem Europe, uključujući Italiju, Francusku, Hrvatsku, Bugarsku i Austriju. Ta središta će pružati smjernice i stručnu podršku o tehničkim, ekonomskim, financijskim i pravnim aspektima.

Usluge podrške pokrivat će sve faze CEP-a, prateći ih na taj način kroz cijeli životni ciklus

 • Identificirati izazove i razviti usluge podrške.
 • Razviti vodič prilagođen svakoj pilot regiji.
 • Surađivati s regionalnim partnerima.
 • Razviti online platformu za pružanje usluga.
 • Uspostaviti četiri lokalna informacijsko-servisna centra (OSS – One Stop Shop).

 REZULTATI

 • Pokrenuti više od 20 novih energetskih projekata zajednice.
 • Generirati približno 3 GWh godišnje obnovljive energije.
 • Privući više od 7,7 milijuna eura ulaganja u proizvodnju obnovljive energije.
 • Osposobljavanje više od 400 tržišnih dionika.
 • Dosezanje do više od 20.000 ljudi.

 PARTNERI

 • AISFOR, Rim, Italija (koordinator) 
 • AGENA, Teramo, Italija 
 • Pixel Energy Solutions, Linz, Austrija 
 • AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT ASSOCIATION, Paris, Francuska
 • BEZ GRANICA, Rijeka, Hrvatska
 • IESDI, Sofija, Bugarska

KONTAKT 
www.projectdiscover.eu
info@projectdiscover.eu

 

Vaša priča

Podijelite vašu priču

Scroll to Top