Projekt ConnectHeat

Projekt ConnectHeat koordinira talijanska konzultantska tvrtka Ambiente Italia (AMBIT )koja djeluje u području održivog razvoja, u okviru programa LIFE-2021-CET-ENERCOM, a Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske  (REGEA) sudjeluje kao partner na projektu. Projekt traje od listopada 2022. do rujna 2025. godine.

ConnectHeat je prva europska inicijativa za poticanje razvoja energetskih zajednica za grijanje i hlađenje u Europi. Cilj projekta ConnectHeat je podržati razvoj energetskih zajednica/građanskih inicijativa u sektoru grijanja i hlađenja. Tokom trogodišnjeg trajanja projekta predviđeno je 6 sastanaka radne skupine, a tijekom kojih će se utvrditi buduće aktivnosti projekta te način provođenja aktivnosti.  Ciljne skupine ovog projekta su: predstavnici pilot projekta, predstavnici potrošača u okolici, predstavnici građanskih inicijativa (građani, udruge, mjesni odbori), energetske zajednice/zadruge, tijela javne vlasti, , akademska zajednica, proizvođači zelenih tehnologija, operatori i planeri daljinskog grijanja, investitori i institucije za financiranje. Sudjelovanje lokalnih građana, akademske zajednice i drugih ključnih dionika bit će ključno za razvoj održivih modela grijanja.

Osnovni podaci

Naziv projekta: CONNECTHEAT – COMMUNITY ENGAGEMENT FOR CLEAN HEAT
Izvor financiranja: LIFE21-CET-ENERCOM-CONNECTHEAT
Lokacija pilota : Zagreb – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Trajanje projekta: 2022 – 2025
Korištene tehnologije za proizvodnju energije: Geotermalna energija
Pravni model: Energetska zajednice
Područje djelovanja: Nacionalno
Aktivnosti i ciljevi projekta: Tehnička i ekonomska analiza izvedivosti, identifikacija održivog modela za sudjelovanje građana
Internetska stranica: fedarene.org/project/connectheat

Ciljano područje u Hrvatskoj je grad Zagreb, odnosno pilot projekt Rudarsko-geološkog-naftni fakultet te njegovo susjedstvo, ali potencijalno i projekt prelaska SC Stjepan Radić na grijanje geotermalnom energijom. Kroz aktivnosti ConnectHeat projekta plan je podržati razvoj energetske zajednice u susjedstvu Fakulteta s obavljanjem djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom iz obnovljivih izvora energije.

Grad Zagreb ima sustav daljinskog grijanja u kojem se toplina proizvodi u kogeneracijskim postrojenjima koji kao gorivo koriste prirodni plin. Fakultet je priključen na distribucijsku mrežu prirodnog plina, a glavni toplinski izvor koji se koristi u zgradama Fakulteta je prirodni plin, što je slučaj i u ostalim zgradama u okolici. 

Fakultet razmatra mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije za potrebe grijanja i hlađenja, kako bi vlastitim primjerom pokazao mogućnost dekarbonizacije. Fakultet želi postati energetski neovisan, primarna misija i vizija ovog projekta je promicanje obnovljivih izvora energije u krugu akademske zajednice i to u vidu brojnih energetskih ušteda, kao i kroz iskorištavanje besplatnih i lokalnih obnovljivih izvora energije. Kao sekundarna misija ovog projekta nameće se želja u poticanju svih građana, poslovnih ljudi i drugih investitora u većem iskorištavanju obnovljivih izvora energije osnivanjem energetske zajednice. 

Fakultet je aktivan u području ispitivanja podzemlja i geotermalnih potencijala. U dvorištu fakulteta izbušene su već dvije plitke geotermalne bušotine. Bušotine su napravljene u znanstvene svrhe na konceptu pokaznog primjera dobre prakse te zadovoljavaju potrebe grijanja jedne malo veće prostorije. Cilj je u narednom periodu ispitati pravi potencijal tih bušotina te bušotina u susjedstvu fakulteta.  Primjena geotermalne energije za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode zahtjeva postojanje toplinskog sustava koji će omogućiti distribuciju proizvedene toplinske energije od mjesta proizvodnje do krajnjih potrošača. Iz tog je razloga ključno identificirati lokacije s dovoljno viskom gustoćom potražnje za toplinskom energijom koje će biti adekvatne za pokretanje investicija u takav sustav. Sustav  malog geotermalnog daljinskog grijanja je pogodan za okolicu fakulteta jer u blizini postoje veliki potrošači toplinske energije (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet i geodetski fakultet). Potencijalno postoji mogućnost i povezivanja s centralnim toplinskim sustavom Grada Zagreba kojim upravlja tvrtka HEP Toplinarstvo jer se jedna toplinska stanica nalazi u blizini zgrade fakulteta. Stvarna potražnja za toplinskom energijom za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode uvelike će ovisiti i o efikasnosti samih korisnika odnosno efikasnosti spojenih objekata.

Vizija pilot područja u pogledu iskorištavanja geotermalne energije za grijanje je analiza potencijala geotermalnih izvora na području Fakulteta i identificiranje poslovnih modela za iskorištavanje geotermalnog potencijala na tom području.

Glavne aktivnosti koje će provoditi unutar ConnectHeata su:

  • Analiza tehničke i ekonomske izvedivosti za razvoj malog geotermalnog sustava daljinskog grijanja u urbanom susjedstvu;
  • Identificirati održivi model za sudjelovanje građana u provedbi razvijenog sustava;
  • Podržati lokalnu energetsku zajednicu u angažmanu građana i lokalnih dionika u razvoju sustava, modela i ukupne energetske tranzicije svoje zajednice i regije.

Glavne prednosti ovog projekta uključuju smanjenje troškova grijanja, smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i očuvanje okoliša za buduće generacije.

Obnovljivo i čisto grijanje i hlađenje ključni su za održivu energetsku tranziciju prema dekarbonizaciji i energetskoj autonomiji u aktualnoj energetskoj krizi.

Projekt ConnectHeat poziva sve građane da se pridruže inicijativi, podrže razvoj održivog grijanja i hlađenja u Zagrebu te doprinesu borbi protiv klimatskih promjena.

Vaša priča

Podijelite vašu priču

Scroll to Top