CoolHeating Calculator

Kako bi se pripremila implementacija malih modularnih sustava daljinskog grijanja i hlađenja s obnovljivom energijom u ciljnim zemljama do faze ulaganja, ekonomske brojke su ključne za uspjeh projekta. Alat za ekonomski izračun razvijen je kako bi se izračunala ekonomska učinkovitost projekata daljinskog grijanja pokrenutih u sklopu projekta CoolHeating. Alat je otvorenog koda i dostupan je javnosti te je predstavljen partnerima u ciljnoj zemlji kako bi ga mogli dodatno prilagođavati i modificirati tijekom razvoja projekta.

Primjenjivost: Mali sustavi grijanja i hlađenja
Vrsta alata: Kalkulator
Regionalna primjenjivost: Bez regionalnih ograničenja – engleski jezik
Kompleksnost: Za ljude zainteresirane za postavljanje malih sustava daljinskog grijanja
Faza projekta: Alat se može koristiti za fazu planiranja
Potrebni podaci za korištenje: Podaci o predviđenom grijanju

Besplatno i bez potrebe za registracijom!

Scroll to Top